για &

Βυζαντινό Μουσείο

Tο Bυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας στην Υπάτη λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2007. Στεγάζεται στο κτήριο των λεγόμενων «Καποδιστριακών Στρατώνων» που ανεγέρθηκε το 1836 για τις ανάγκες του ελληνικού στρατού.
Το 1982, το κτίριο που κατά τη διάρκεια της ιστορίας του βρήκε διάφορες χρήσεις, καταχωρήθηκε ώς Ιστορικό Μνημείο και το 1998 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού από το Δήμο Υπάτης για τη μετατροπή του σε Μουσείο.
Στο Μουσείο, το οποίο αναπτύσσεται σε δύο ορόφους, παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά ευρήματα που προέρχονται από διάφορες περιοχές της Φθιώτιδας και χρονολογούνται από τη παλαιοχριστιανική και βυζαντινή περίοδο (4ος-14ος αι.).

Ώρες Λειτουργίας
Τρίτη μέχρι Κυριακή
Χειμερινό Ωράριο | 09:00-15:00
Θερινό Ωράριο | 10:00-17:00

ESPA