για &

Βυζαντινό Κάστρο Υπάτης

Η Υπάτη οχυρώθηκε για πρώτη φορά τους ελληνιστικούς χρόνους. Τμήματα αυτής της οχύρωσης έχουν βρεθεί σε πολλά σημεία γύρω από το Κάστρο και τον σύγχρονο οικισμό. Η οχύρωση ανανεώθηκε την παλαιοχριστιανική εποχή από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό (527-565 μ.Χ.). Το 869 μ.Χ. η Υπάτη αναφέρεται σε εκκλησιαστική σύνοδο για πρώτη φορά με το όνομα Νέα Πάτρα μαζί με τη Λαμία, που ονομαζόταν τότε Ζητούνι. Το 1393 καταλήφθηκε από τους Τούρκους με επικεφαλής το Σουλτάνο Βαγιαζήτ.

Κατάλοιπα αυτού του κάστρου σώζονται μέχρι και σήμερα. Χαρακτηριστικό είναι το ερείπιο ενός στρογγυλού πύργου που δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν τον κατασκεύασαν Έλληνες, Φράγκοι ή Καταλανοί.

Ιστορική Περίοδος: Εποχή Βυζαντίου

Πρόσβαση: Στην ανατολική είσοδο της Υπάτης, παίρνουμε την επαρχιακή οδό προς την Αγία Κυριακή, μετά από λίγα μέτρα κατευθυνόμαστε στα δυτικά. Ο δρόμος στην αρχή είναι ασφαλτοστρωμένος.

Τύπος Αυτοκινήτου: 4x4 μέχρι ενός σημείου
Ώρες Λειτουργίας: Κανένας Περιορισμός

Η Υπάτη οχυρώθηκε για πρώτη φορά τους ελληνιστικούς χρόνους. Τμήματα αυτής της οχύρωσης έχουν βρεθεί σε πολλά σημεία γύρω από το Κάστρο και τον σύγχρονο οικισμό. Η οχύρωση ανανεώθηκε την παλαιοχριστιανική εποχή από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό (527-565 μ.Χ.). Το 869 μ.Χ. η Υπάτη αναφέρεται σε εκκλησιαστική σύνοδο για πρώτη φορά με το όνομα Νέα Πάτρα μαζί με τη Λαμία, που ονομαζόταν τότε Ζητούνι. Το 1393 καταλήφθηκε από τους Τούρκους με επικεφαλής το Σουλτάνο Βαγιαζήτ.

Κατάλοιπα αυτού του κάστρου σώζονται μέχρι και σήμερα. Χαρακτηριστικό είναι το ερείπιο ενός στρογγυλού πύργου που δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν τον κατασκεύασαν Έλληνες, Φράγκοι ή Καταλανοί.

Ιστορική Περίοδος: Εποχή Βυζαντίου

Πρόσβαση: Στην ανατολική είσοδο της Υπάτης, παίρνουμε την επαρχιακή οδό προς την Αγία Κυριακή, μετά από λίγα μέτρα κατευθυνόμαστε στα δυτικά. Ο δρόμος στην αρχή είναι ασφαλτοστρωμένος.

Τύπος Αυτοκινήτου: 4x4 μέχρι ενός σημείου
Ώρες Λειτουργίας: Κανένας Περιορισμός

ESPA